WELKOM

Welkom op de website van support groep Mama Africa for Gambia. Mijn naam is Marieke van der Wal en het is mijn missie om Gambia te helpen binnen de kaders van onderwijs en gezondheidszorg. Sinds mijn eerste reis naar Gambia vele jaren terug ben ik gefascineerd geraakt door het land en vooral de mensen. De vriendelijkheid en enorme gastvrijheid van deze mensen, ondanks de erbarmelijke omstandigheden in dit arme land, hebben mijn hart doen smelten. Daarom zet ik me nu via verschillende kanalen voor deze mensen in, ook jij kunt meehelpen.

MISSIE & VISIE

Mama Africa For Gambia is zich bewust van de noodzaak om bij te dragen aan het welzijn van de Gambiaanse bevolking. Wij werken samen met de lokale autoriteiten van onderwijs en gezondheidszorg ter bevordering van betaalbaar en toegankelijk onderwijs- en gezondheidszorg voor iedereen. We streven ernaar om scholen en gezondheidscentra toegankelijker te maken, door het bouwen en verbouwen van onder andere voldoende klaslokalen en huisvesting voor verplegend personeel.

Op de Home pagina kun je recente posts vinden over onze bezigheden voor de verschillende projecten. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer over een specifiek project weten? Dan kun je in het menu pagina’s vinden die informatie verstrekken over het desbetreffende project.

 

Beleidsplan Stichting Mama Africa for Gambia

De bestuursleden van Stichting Mama Africa for Gambia (hierna te noemen SMAfG) zetten hun tijd, energie en mogelijkheden, volledig vrijwillig, in om een verschil te maken voor de bevolking van Gambia. Hiertoe start SMAfG projecten op in Gambia. De projecten ontstaan vanuit een dialoog met de betrokkenen in Gambia. De eerste projecten van SMAfG bestaan uit het bouwen van een school, het zorgen voor leermaterialen en kwalitatief personeel. Ook is SMAfG gestart met diverse projecten met betrekking tot gezondheidszorg, zoals projecten gericht op preventie van HIV/AIDS en malaria, maar ook het verbeteren van sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra en het verzorgen en aanvullen van professioneel medische apparatuur. Bij al deze projecten staat kwaliteit en veiligheid voorop.

Fondsen werven

SMAfG werft op diverse manieren geld. De Club van 50 zal bestaan uit vaste donateurs welke jaarlijks een bedrag overmaken. Daarnaast zoekt SMAfG de samenwerking met verschillende organisaties, kerken en verenigingen om geld in te zamelen. Tevens organiseert SMAfG zelf activiteiten waarmee geld wordt opgehaald, zoals bijvoorbeeld Afrikaanse feesten en het Afrikaanse huiskamerrestaurant.

Beheer van het vermogen

Het vermogen dat SMAfG heeft, wordt in eerste instantie door de penningmeester, in tweede instantie door het voltallige bestuur, beheerd. Uitgangspunt hierbij is dat een laag risico belangrijker is dan een hoog rendement.

Besteding van Vermogen

Het vermogen van SMAfG wordt in grote mate besteed aan de projecten in Gambia en kleine mate het bekostigen van lokale fondsenwervingsactiviteiten. Geen van de bestuursleden of andere betrokkenen in Nederland krijgt een financiële vergoeding voor de ingezette uren. Voor een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven verwijzen wij u naar de jaarlijkse financiële verantwoording.