Startrapportage realisatie van een kraamkliniek in Yundum Gambia

De afgelopen anderhalf jaar heeft voor Stichting Mama Africa for Gambia in het teken gestaan van het rond krijgen van de financiering voor de bouw van de kraamkliniek in Yundum, Gambia.

Heel blij zijn wij nu  te kunnen schrijven dat het beoogde actieresultaat inmiddels is behaald.
Hierbij onze grote dank aan iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen.

Zoals bekend heeft Wilde Ganzen Nederland aangegeven het project, onder voorwaarde van sluitende begroting, mee te willen financieren.Dat punt is inmiddels bereikt en Wilde Ganzen zal er op korte termijn voor zorgen dat de middelen aan de lokale partner in Gambia ter beschikking worden gesteld zodat de bouw van de kraamkliniek kan beginnen.

Over de voortgang van het project wordt door de partners in Gambia rechtstreeks aan Wilde Ganzen gerapporteerd.
Mama Africa for Gambia zorgt ervoor dat u periodiek via deze site op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van het project.

Wij wensen iedereen een heel gezond 2022 toe en danken u nogmaals voor alle support die wij afgelopen jaar mochten ontvangen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.